Spis Elsk Lev!

Yoga – en introduksjon

De fleste av oss søker etter lykken på utsiden av oss selv. Vi lever i en verden der vi blir oppdratt til å tro at vi kan føle tilfredstillelse ved å samle opp ting. Men flere og flere mennesker er misfornøyd, og det blir for mange klart at materielle ting ikke kan motvirke følelsen av tomhet, og lengselen etter “noe mer”. Likevel fortsetter vi å streve mot de tingene vi ikke kan få, og blir opphengt i å ”gjøre” i stedet for å ”være”; i handling, i stedet for bevissthet. Det er vanskelig for det moderne mennesket å se for seg en tilstand av total ro og hvile, en tilstand hvor tankene og bekymringene ikke lenger løper løpsk. Men det er i en slik tilstand av stillhet og ro vi kan oppnå en indre fred, lykke og forståelse for hvem vi er. Yoga er en praksis for kropp og sinn, og har sin opprinnelse i eldgammel indisk filosofi. Disse teknikkene, som er flere tusen år gamle, tilbyr oss en mulighet til å stanse opp den indre turbulensen og rastløsheten, slik at vi kan bli kjent med hvem vi er.

Hva er yoga?

Ulike former for yoga kombinerer fysiske stillinger, pusteteknikker og meditasjon eller avslapping. Yoga har blitt svært populært som en form for fysisk trening som har som mål å fremme bedre kontroll over kropp og sinn, og å forbedre trivsel. Ordet “yoga” kommer fra sanskrit og betyr union eller sammenslutning. Noen tolker dette som en union mellom kropp og sinn, mens andre tolker det som en union mellom den individuelle bevisstheten og den universelle bevisstheten eller ånden. Det er mange ulike typer yoga. Den typen som kalles Hatha-yoga er den som er mest praktisert i den vestlige kulturen. “Ha” betyr sol og “tha” betyr måne.

De 6 ulike typene eller grenene yoga

  • Hatha-yoga: Hatha er først og fremst et system av fysiske stillinger, eller asanas, hvis høyere formål er å rense kroppen, noe som gir økt bevissthet og kontroll, og klargjør deg for meditasjon.
  • Raja-yoga: Denne er sett på som den høyeste formen for yoga. Meditasjon er sentralt.
  • Karma-yoga: En type yoga som vektlegger uselviske handlinger. Her bevisstgjøres du slik at du kan ha en framtid fri for selvopptatthet og negativitet.
  • Tantra-yoga: Veien til ritualer.
  • Jnana-yoga: Veien til visdom.
  • Bhakti-yoga: Veien til hengivenhet.

Helsegevinster ved å praktisere yoga

Det finnes en mengde helsefordeler ved å praktisere yoga. Studier viser at dette er en trygg og sikker praksis for deg som ønsker å forbedre styrke, fleksibilitet og balanse. I tillegg kan det ha positiv effekt på spesifikke medisinske tilstander, og en utrolig god effekt på stress. Studier har vist at yoga har en positiv effekt på mental helse, og en effektiv motvirker til angst og depresjon. Det har også vist seg å være en god hjelper når det kommer til gikt, astma og en rekke andre kroniske tilstander. Det er ekstremt lite bakdeler ved å praktisere denne treningsformen, spesielt dersom du utøver det trygt og sikkert med en profesjonell instruktør. Det kan være en vanskelig treningsform i begynnelsen, da kroppen ikke er myk nok for alle bevegelsene og det hele kan kjennes litt stivt. Men det skal heldigvis ikke mange øktene til før du merker en forbedring, og det er nettopp denne fremgangen som gjør yoga så avhengighetsskapende. Dette er en avhengighet som kun har positive effekter. Nybegynnere bør dog unngå de mer ekstreme positurene og praksisene, og dersom du har en medisinsk tilstand bør du diskutere med legen din om yoga er noe for deg før du setter i gang.

Privacy Policy