Spis Elsk Lev!

Økologisk mat

Økologisk mat er mat som er produsert etter metoder som tilfredsstiller kravene til økologisk landbruk. Disse kravene varierer en del på verdensbasis. Det er likevel en del faktorer som går igjen i økologisk landbruk verden over, dette gjelder særlig et fokus på restriksjoner når det gjelder bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel i landbruket, samt en helhetlig tanke om økologisk balanse. For å kunne merke et produkt som økologisk, må produsenten søke om sertifisering og bevise at kravene stilt til økologisk merking i det aktuelle landet er fulgt.

Det kan være noe forvirrende at det ikke benyttes de samme begrepene verden over. I Norge, samt i Sverige, Danmark og Tyskland benyttes begrepet “økologisk”, mens i USA og Storbritannia benyttes begrepet organisk om den samme typen produkter. Derfor kan det hende at du finner produkter som det står “organic” på, som samtidig har Ø-merket. Når produktet har dette merket, kan for øvrig du som forbruker være helt sikker på at dette produktet er produsert etter reglene som gjelder for økologisk produksjon i Norge.

Er økologisk mat et bedre valg? Er den mer næringsrik?

Det er klart at hvordan maten er produsert har stor betydning for helsen både fysisk og psykisk, samt at dette har en enorm betydning for miljøet. En del personer med matallergier opplever bedring ved overgang til økologisk produserte matvarer. Som nevnt benytter konvensjonelt landbruk seg av mange typer sprøytemidler og kunstgjødsel. Rester av disse midlene befinner seg i matproduktene. Husdyr i økologisk landbruk er sikret gode vilkår, de får være ute samt at de får økologisk mat. Men enda viktigere er det at de ikke får antibiotika og veksthormoner. Økologisk mat inneholder altså ikke giftstoffer, samt at det er friskere (fordi det ikke tilsettes stoffer for å få dem til å holde seg lengre). Tidligere har det vært en del skepsis når det gjelder spørsmålet om økologiske produkter er mer næringsrike. Nyere forskning viser for øvrig at de virkelig er det. Ifølge en artikkel i The Guardian, publisert i 2014, fant forskere en betydelig forskjell på økologiske produkter og konvensjonelle produkter. Ikke bare inneholder økologiske produkter mindre giftstoffer, men det har også et høyere innhold av antioksidanter. Det kan diskuteres hvor høy helsegevinst det er i et større inntak av antioksidanter, men undersøkelsene beviser utvilsomt at det har stor betydning hvordan matvarer produseres.

Finnes det noen ulemper ved økologisk mat?

Det første du merker er antagelig at økologisk mat vanligvis er noe dyrere. Dette skyldes vanligvis at økologisk jordbruk er mindre kostnadseffektivt enn konvensjonelt landbruk. På grunn av at økologisk frukt og grønt ikke er overflatebehandlet med voks eller andre konserveringsmidler, vil produktene råtne raskere. Ofte har økologisk mat et mindre uniformt utseende; produktene kan variere mer i størrelse og farge. Husk at de likevel holder samme kvalitet. Uansett om du velger økologisk eller konvensjonelt, bør du alltid huske på å vaske (og skrubbe) frukt og grønnsaker godt under rennende vann – men denne behandlingen fjerner dog ikke alle typer plantevernmidler fra ikke-økologiske varer.

Kort oppsummering

Det finnes altså en rekke fordeler ved å velge økologisk. Det inneholder færre rester fra plantevernmidler, ingen konserveringsmidler og er friskere. Økologisk landbruk er bedre for miljøet og mindre forurensende, men mindre energieffektivt og krever mer ressurser (og er dyrere). Økologisk husdyrhold betyr at dyrene ikke får antibiotika og veksthormoner, samt at de får være mye ute i naturen. Studier viser at produkter fra økologisk landbruk har et høyere innhold antioksidanter, og økologiske kjøtt-og melkeprodukter inneholder et høyere nivå av sunne fettsyrer.

Privacy Policy